Θέατρο του Διονύσου

Το θέατρο του Διονύσου χτίστηκε περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ.. Σήμερα στη θέση του βρίσκονται τα ερείπια ενός ρωμαϊκού θεάτρου. Το θέατρο του Διονύσου αποτελεί ίσως το σημαντικότερο υπαίθριο θέατρο που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα. Σε αυτόν το χώρο τελούνταν τα Μεγάλα Διονύσια, τα οποία ήταν η μεγαλύτερη θεατρική γιορτή της Αθήνας. Εδώ δίδαξαν τις τραγωδίες τους ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και τις κωμωδίες του ο Αριστοφάνης. Από το 2002 γίνονται εργασίες αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου.