Προπύλαια

Τα Προπύλαια ήταν η πύλη της Ακρόπολης των Αθηνών, το πρώτο κτίσμα που συναντά κανείς μπαίνοντας στην Ακρόπολη. Ήταν σχεδιασμένα να κατασκευαστούν σε μίξη ιωνικού και δωρικού ρυθμού αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν, γιατί ξέσπασε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το πεντελικό σε συνδυασμό με αυτό της Ελευσίνας που είναι πιο σκούρο σε χρώμα. Τα Προπύλαια των κλασικών χρόνων, αυτά που έχουν απομείνει σήμερα, κτίσθηκαν μεταξύ 437 και 432 π.Χ., αφού πρώτα είχε ολοκληρωθεί ο Παρθενώνας και ήταν σχέδια του αρχιτέκτονα Μνησικλή. Η πρώτη αναστήλωσή τους έγινε από το Νικόλαο Μπαλάνο μεταξύ 1909 και 1917, ενώ η σύγχρονη αποκατάστασή τους ξεκίνησε το 1982.