Πνύκα

Η Πνύκα ήταν το μέρος όπου συγκαλούταν η συνέλευση των Αθηνών – γνωστή ως Εκκλησία του Δήμου – στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ.. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες της αρχαιότητας αγόρευσαν από το βήμα της. Η Πνύκα βρίσκεται δυτικά της Ακρόπολης των Αθηνών και ανάμεσα στο λόφο των Νυμφών και το λόφο Φιλοπάππου.