Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1829 από τον τότε Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Η τυπική της ίδρυση ήρθε μετά από τρία χρόνια, το 1832, όπου ονομάστηκε Δημόσια Βιβλιοθήκη. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος φιλοξενούνται διάφορες κατηγορίες από ιστορικά έγγραφα, Πανεπιστημιακές επετηρίδες, εφημερίδες, σπάνια βιβλία και μια μεγάλη συλλογή Ελληνικών Χειρογράφων Κωδίκων διεθνώς. Επίσης, μέρος από τη συλλογή έχει ψηφιοποιηθεί λόγω των αναγκών της σύγχρονης εποχής. Σήμερα στεγάζεται στο Βαλλιάνειο κτίριο, το οποίο είναι έργο του Δανού αρχιτέκτονα και εκπροσώπου του νεοκλασικισμού, Θεόφιλου Χάνσεν, και βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), στα αριστερά του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέναντι από την πλατεία Κοραή.