Κατηγορία: Standard Cars

Chevrolet Spark 1.0 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
C Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 25 25 25 23 20 20 18 15 13 12
Τελικό ποσό 75 100 125 138 140 200 270 300 325 360
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 35 35 35 35 35 30 30 25 25 24
Τελικό ποσό 105 140 170 210 245 300 450 500 625 720
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Hyundai i10 1.2 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
C Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 25 25 25 23 20 20 18 15 13 12
Τελικό ποσό 75 100 125 138 140 200 270 300 325 360
Υψηλή περίοδος: Ιουν. Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 35 35 35 35 35 30 30 25 25 24
Τελικό ποσό 105 140 170 210 245 300 450 500 625 720
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Nissan Micra 1.2cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 32 30 30
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 640 750 900
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Hyundai Accent 1.4 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 700 875 1050
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Hyundai Getz 1.3 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 32 30 27
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 640 750 810
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Fiat Grande Punto 1.3 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 32 30 30
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 640 750 900
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Opel Corsa 1.2 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 32 30 30
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 640 750 900
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Peugeot 207 1.4cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 30 30 30 28 25 23 20 18 17 15
Τελικό ποσό 90 120 150 168 175 230 300 360 425 450
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 40 40 40 40 40 35 35 32 30 30
Τελικό ποσό 120 160 200 240 280 350 525 640 750 900
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Toyota Corolla 1.4 cc VVT-I Sedan, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D1/D2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 40 40 40 35 35 30 25 23 20 18
Τελικό ποσό 120 160 200 210 245 300 375 460 500 540
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 60 60 55 50 50 45 45 40 40 40
Τελικό ποσό 180 240 275 300 350 450 675 800 1000 1200
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Peugeot 208 Diesel 1.4 cc Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D1/D2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 40 40 40 35 35 30 25 23 20 18
Τελικό ποσό 120 160 200 210 245 300 375 460 500 540
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 60 60 55 50 50 45 45 40 40 40
Τελικό ποσό 180 240 275 300 350 450 675 800 1000 1200
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Ford Fiesta Diesel 1.4 cc Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D1/D2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 40 40 40 35 35 30 25 23 20 18
Τελικό ποσό 120 160 200 210 245 300 375 460 500 540
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 60 60 55 50 50 45 45 40 40 40
Τελικό ποσό 180 240 275 300 350 450 675 800 1000 1200
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Opel Astra Essentia, 1.4 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
D1/D2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 40 40 40 35 35 30 25 23 20 18
Τελικό ποσό 120 160 200 210 245 300 375 460 500 540
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 60 60 55 50 50 45 45 40 40 40
Τελικό ποσό 180 240 275 300 350 450 675 800 1000 1200
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Toyota Avensis Valvematic, 1.6 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
F1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 45 45 45 40 40 32 25 20 20 20
Τελικό ποσό 135 180 225 240 280 320 375 400 500 600
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 80 80 80 80 70 65 55 50 50 50
Τελικό ποσό 240 320 400 480 4990 650 825 1000 1250 1500
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Skoda Octavia 5 FSI 1.6 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
F1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 45 45 45 40 40 32 25 20 20 20
Τελικό ποσό 135 180 225 240 280 320 375 400 500 600
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 80 80 80 80 70 65 55 50 50 50
Τελικό ποσό 240 320 400 480 4990 650 825 1000 1250 1500
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.

Κατηγορία: Automatic Cars

Hyundai Accent 1.4 cc, Automatic Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
E Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 40 40 35 30 30 25 20 18 18 16
Τελικό ποσό 120 160 175 180 210 250 300 360 450 480
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 65 65 60 60 55 50 50 45 40 40
Τελικό ποσό 195 260 300 360 385 500 750 900 1000 1200
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Hyundai Matrix 1.6 cc, Automatic Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
E1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 50 45 40 40 40 30 22 20 20 18
Τελικό ποσό 150 180 200 240 280 300 330 400 500 540
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 70 65 60 55 50 50 50 45 45 45
Τελικό ποσό 210 260 300 330 350 500 750 900 1125 1350
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.

Κατηγορία: Mini Vans

Hyundai Trajet 2,0 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
G1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 55 55 55 50 50 45 45 40 35 30
Τελικό ποσό 165 220 275 300 350 450 675 800 875 900
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 80 80 80 80 80 80 75 75 75 75
Τελικό ποσό 240 320 400 480 560 800 1125 1500 1875 2250
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Opel Vivaro Tour 2.0 cc, Manual Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
G1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 80 80 80 75 70 60 50 45 38 35
Τελικό ποσό 240 320 400 450 490 600 750 900 950 1050
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 120 120 120 100 100 100 100 90 90 90
Τελικό ποσό 360 480 600 600 700 1000 1500 1800 2250 2700
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Mercedes Vito Automatic Diesel - 9 Seater Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
G1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 130 120 120 110 100 90 90 80 70 70
Τελικό ποσό 390 480 600 660 700 900 1350 1600 1750 2100
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 200 200 200 200 200 180 160 140 120 110
Τελικό ποσό 600 800 1000 1200 1400 1800 2400 2800 3000 3300
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Citroen C4 Grand Picasso Automatic Diesel - 7 Seater Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
G1 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 90 90 90 80 75 60 50 45 40 40
Τελικό ποσό 270 360 450 400 525 600 750 900 1000 1200
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 120 100 100 100 100 90 90 90 90 90
Τελικό ποσό 360 400 500 600 700 900 1350 1800 2250 2700
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.

Κατηγορία: Luxury Cars

NEW Mercedes E 200 Kompressor Avantgarde, 1.8 cc, Automatic Diesel Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 180 180 170 160 150 130 130 90 80 60
Τελικό ποσό 540 720 850 960 1050 1300 1950 1800 2000 1800
Υψηλή περίοδος:Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 200 200 200 200 200 180 160 140 120 120
Τελικό ποσό 600 800 1000 1200 1400 1800 2400 2800 3000 3600
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
BMW 520, 2.2 cc, Automatic Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 180 180 170 160 150 130 130 90 80 60
Τελικό ποσό 540 720 850 960 1050 1300 1950 1800 2000 1800
Υψηλή περίοδος:Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 200 200 200 200 200 180 160 140 120 120
Τελικό ποσό 600 800 1000 1200 1400 1800 2400 2800 3000 3600
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Mini Cooper Automatic Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 60 60 60 60 60 50 50 40 40 40
Τελικό ποσό 180 240 300 360 420 500 750 800 1000 1200
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 80 80 80 75 70 70 60 60 60 60
Τελικό ποσό 240 320 400 450 490 700 900 1200 1500 1800
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Porsche Cayenne S, 3.6 cc, Automatic Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 150 150 150 150 150 130 120 100 90 80
Τελικό ποσό 450 600 750 900 1050 1300 1800 2000 2250 2400
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 200 200 200 180 170 150 140 130 110 100
Τελικό ποσό 600 800 1000 1080 1190 1500 2100 2600 2750 3000
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
BMW X1 4x4, Automatic, Diesel Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας 100 100 100 100 90 90 90 60 50 50
Τελικό ποσό 300 400 500 600 630 900 1350 1200 1250 1500
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας 160 160 160 160 160 120 120 100 90 90
Τελικό ποσό 480 640 800 960 1020 1200 1800 2000 2250 2700
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.
Mercedes S350 Long Περισσότερες πληροφορίες »
Ημέρες 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30
L2 Χαμηλή περίοδος: Σεπ. 16 - Ιουν. 14
Τιμή ημέρας   ON   REQUEST            
Τελικό ποσό                    
Υψηλή περίοδος: Ιουν. 15 - Σεπτ. 15
Τιμή ημέρας                    
Τελικό ποσό   ON   REQUEST            
*** Όλες οι τιμές είναι σε € Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%, απεριόριστα χλμ., ασφάλεια.