Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών

Το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς βρίσκεται κάτω από τη βορειοδυτική πλευρά της Ακρόπολης και μέσα στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Στεγάζεται στο αναστηλωμένο κτίριο της Στοάς του Αττάλου. Περιλαμβάνει ευρήματα από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι τη μεταβυζαντινή εποχή και την Τουρκοκρατία. Το κτίσμα είναι εξαιρετικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας.