Ακαδημία Αθηνών

Το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών σχεδιάστηκε και αυτό από το Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν το 1859 και είναι ένα από τα ομορφότερα νεοκλασικά κτίσματα στην πόλη της Αθήνας. H Ακαδημία Αθηνών είναι ο σημαντικότερος φορέας έρευνας στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών λειτουργούν 13 Ερευνητικά Κέντρα και 10 Γραφεία Ερευνών.